Leter e hapur e Shoqates Shqiptare te Energjise se Rinovueshme

_hydro_conf“Milionave te investuara dhe mijerave te punesuar Qeveria duhet t’iu pergjigjet me perkujdesje si pale kontraktuale”

Shoqata Shqipetare e Energjise se Rinovueshme eshte themeluar ne vitin 2013 nga nje grup kompanish shqiptare dhe te huaja ,qe operojne ne fushen e koncesioneve ne energji ,perfshire dhe kompanine “Statkraft” .Kjo shoqate ka si qellim te perfaqesoje dhe te mbroje interest ne sektorin e energjise se rinovueshme ne Shqiperi ,te lehtesoje investimet e huaja dhe vendese ,duke permiresuar klimen e bisnesit,pomovuar dhe implementuar praktikat nderkombetare me te mira ne sektorin e energjise .

Video