MBLEDHJA E ASAMBLESË SË SHOQATËS AREA 19 MARS 2019

20190319_111805

Në datë 19 Mars ora 10:00 në Hotel Rogner u zhvillua Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme e shoqatës AREA. Në këtë mbledhje u evidentuan drejtimet kryesore të punëve dhe problematikave që shoqata ndoqi gjatë viteve 2018–2019 në bashkëpunim dhe me institucione të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare si MIE, ERE, OSHË, Sekretariati i Energjisë në Vienë, etj, ndër të cilat përmendim kryesisht:

  • Zbatimin e Vendimit të Gjykatës së Lartë, datë 13.06.2017.20190319_104419
  • Problematikat e ndërprerjes së aksesit në rrjet përgjatë vitit 2018.
  • Diskutime mbi kërkesën e OSHEE-së për tu pajisur me Kontratë për Furnizim me energji elektrike për nevojat e vetjake. 
  • Reagimi dhe qëndrimi mbi deklaratën për shtyp të dhënë nga Ministrja e MIE, Znj. Belinda Balluku të datës 24 Janar 2018.

Pas diskutimeve mes anëtarëve të Asamblesë, shoqata emëroi Anëtarët e Bordit Drejtues, miratoi disa ndryshime në statutin e shoqatës dhe vendosi objektivat e vitit 2019.


Anëtarët e Bordit Drejtues:

ANITA SHUSHKU                    WENERG SHA

REOLAND JEGENI                   HEC VLUSHE SHPK

SOKOL MEQEMEJA                 ENERGY PARTNERS AL, ENERGY PLUS

GEZIM KOKA                            ALBANIAN & BALKAN GRËN ENERGY

PËLLUMB BETA                      ALB ENERGY SHPK

BARDHYL MUCEKU               PRELL ENERGY SHPK

VIKTOR QYLAFI                      FAVINA 1 SHPK

GUXIM BYBERI                         ERDAT LURA & GJOSPA POWER SHPK

SIMON LALA                          SHUTINA ENERGJI SHPK


OBJEKTIVAT E SHOQATËS PËR 2019 KRYESISHT:

-Ndjekjen e cështjeve me rëndësi për projektet koncesionare.

-Lobimin dhe zgjerimin e aktivitetit me qëllim promovimin e shoqatës.

-Ndjekjen e çdo procedure administrative dhe/apo gjyqësore ku ajo mund të jetë palë.

-Etj.

Video