Notice: Constant AUTOSAVE_INTERVAL already defined in G:\PleskVhosts\areasso.org\httpdocs\wp-content\themes\area\functions.php on line 2

Notice: Constant WP_POST_REVISIONS already defined in G:\PleskVhosts\areasso.org\httpdocs\wp-content\themes\area\functions.php on line 3

Deprecated: Function create_function() is deprecated in G:\PleskVhosts\areasso.org\httpdocs\wp-includes\pomo\translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in G:\PleskVhosts\areasso.org\httpdocs\wp-includes\pomo\translations.php on line 208
Rreth Nesh - Area

Rreth Nesh

Rreth AREA

Shoqata Shqiptare e Energjise se Rinovueshme - AREA eshte krijuar nga prodhuesit e energjise se rinovueshme (kryesisht asaj te prodhuar nga hidro) qe operojme nepermjet koncesioneve ne Shqiperi.

Qellimi I AREA eshte te japi nje kontribut te konsiderueshem ne fushen e energjise nepermjet promovimit te partneritetit publik-privat duke perfshire por jo kufizuar projektimin, financimin, ndertimin, pronesine, operimin, mirembajtjen dhe transferimin e pronesise se njesive prodhuese te energjise me fuqi te ndryshme te instaluar.

Vizioni dhe Misioni

Misioni I AREA eshte te promovoje edhe te zhvilloje sektorin e energjise se rinovueshme dhe te bashkoje prodhuesit e energjise se rinovueshme ne Shqiperi .

AREA do jete nje perfaqesuese e anetareve te saj dhe do sherbeje si mbrojtese dhe promovuese e energjise se rinovueshme ne tregun shqiptar . Do ndihmoje ne zvogelimin e perdorimit te burimeve te shtershme te energjise dhe do te sigurojë një bazë për përmbushjen e kërkesës per energji ne te ardhmen, të stabilizoje çmimet e energjisë, dhe do luftoje për të rritur sigurinë e energjisë ne vend.

Struktura

AREA është një shoqatë profesionale jo-fitimprurëse e projektuar për të përfaqësuar interesat e sektorit te energjisë së rinovueshme ne Shqiperi. Ajo u themelua në 6 shkurt 2013 në Tiranë nga anëtarët e saj .

Anëtarët themelues janë anëtarë me të drejta të plota dhe ata janë: Statkraft Albania sh.pk , Lengarica & Energji Sh.p.k. , Mati Hydropower sh.p.k, Wonder Sh.a. , HEC-i Tervolit, Delia Energji, HENZ Energji Sh.pk, Selca Energji Sh.pk , Juana Sh.p.k. & WTS Energji Sh.p.k.